Linotrykk på papir fra en ordliste - herlig fugl med afrikanske trær som mønster....fra Afrika