Barnehagen i Katutura - Namibia

Siden 2006, når jeg var student i Namibia, har jeg arbeidet for å hjelpe en barnehage i den "svarte" bydelen Katutura. Det er et veldig stort område med blikk-skur. Barnehagen heter "Love your neighbour". De har 149 barn nå.

Vi har fått penger fra utdanningsforbundet, Astrid Snapa ga 6000 kr fra sin 60 årsfeiring, Anne M. Langseth ga 4000 kr fra sin 60 års feiring og en dame på Namnå har gitt 5000 kr i gave. Elever ved Grue barne- og ungdomsskole har jobbet og fått inn mange penger til barnehagen. Grue husflidslag har strikket flotte lappetepper som vi har hatt med og Tjura barnehage har flere ganger samlet inn leker og tøy. Nå siste gang febr. 2012 hadde vi med leker fra barnehagen på Tjura. Tusen takk for kjærkomne gaver og bidrag!

For pengene vi har mottatt har vi kjøpt leker, spill, propan, utstyr og mat + at de også har fått kontanter. Vi var med og betalte kommunen for vanntilkopling -  slik at de har vann like utenfor barnehagen. Nå har vi betalt 25.000 til kjøp av tomt - da først er det mulig å sette opp et skikkelig hus.

Barnehagen drives etter beste evne, de har fast dagsrytme og førskole. Barna får vanligvis ett måltid på ettermiddagen, men regner det er det kun sukkervann de får. De har ikke strøm hele døgnet. På søndager er det gudstjeneste i lokalene.

Nå håper vi at vi skal klare å samle inn penger slik at de kan få et ordentlig hus. Hivs du vil være med har jeg opprettet
konto i Grue sparebank: 1830.30.22313.
Alle pengene i sin helhet går til barnehagen! Små beløp er like kjærkomne som store! Mange bekker små....

Det er en helt annen verden og de setter utrolig pris på hjelpen! Sissel Fossum og jeg har reist ned fire ganger nå og antagelig reiser vi igjen om en stund!
(Men vi har norsk kontakt i Namibia som er behjelpelig med overføring av penger osv.)

Så glade barn! - de fikk biler fra Tjura barnehage!